Ὀβολός

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου ευχαρίστως ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε το νέο τεύχος… Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι… Περισσότερα

( υπό εκτύπωση) στη σειρά BCH, Αργος 24-29 Μαίου 2011,    «Το… Περισσότερα


Μυτιλήνη 16-19 Σεπτεμβρίου 2006.

 «Τα  νόμισμα στα νησιά του Αιγαίου»

 Πρακτικά Ε΄… Περισσότερα

Κως 30 Μαίου-2 Ιουνίου 2003

 « Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη μικρασιατική τους… Περισσότερα

Βόλος, 24-27 Μαίου 2001.

«Το νόμισμα στο θεσσαλικό χώρο»

Πρακτικά  Γ΄Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα  2004

Εύα Αποστόλου, Ελληνιστική Ρόδος. Η οικονομική της ιστορία μέσα από τη μελέτη των νομισμάτων της , Αθήνα 2003

Αννα Αβραμέα, Το νόμισμα στην βυζαντινή κοινωνία, Αθήνα 2001

Θεσσαλονίκη 15-17 Μαίου 1998.

 «Το νόμισμα στο Μακεδονικό χώρο»

Πρακτικά Β΄Επιστημονικής Συνάντησης , Θεσσαλονίκη 2000

Ηώς Τσούρτη, Η Εύβοια μέσα από τα νομίσματά της

Αθήνα 1999