Ὀβολός

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του 13ου τόμου… Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου ευχαρίστως ανακοινώνει την έκδοση  «ὀβολός» … Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου ευχαρίστως ανακοινώνει την έκδοση των δύο τόμων… Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου ευχαρίστως ανακοινώνει ότι κυκλοφόρησε το νέο τεύχος… Περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι… Περισσότερα

( υπό εκτύπωση) στη σειρά BCH, Αργος 24-29 Μαίου 2011,    «Το… Περισσότερα


Μυτιλήνη 16-19 Σεπτεμβρίου 2006.

 «Τα  νόμισμα στα νησιά του Αιγαίου»

 Πρακτικά Ε΄… Περισσότερα

Κως 30 Μαίου-2 Ιουνίου 2003

 « Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη μικρασιατική τους… Περισσότερα

Βόλος, 24-27 Μαίου 2001.

«Το νόμισμα στο θεσσαλικό χώρο»

Πρακτικά  Γ΄Επιστημονικής Συνάντησης, Αθήνα  2004

Εύα Αποστόλου, Ελληνιστική Ρόδος. Η οικονομική της ιστορία μέσα από τη μελέτη των νομισμάτων της , Αθήνα 2003