Πρακτικά Συνεδρίων

Οβολός 13, Πρακτικά διημερίδας στη μνήμη Μάντως Οικονομίδου.

Θέμα:   Το νόμισμα στην Πελοπόννησο

Πρακτικά: βολός 10 στη σειρά BCH.… Περισσότερα

Θέμα: Το νόμισμα στα νησιά του Αιγαίου

Πρακτικά: βολός 9  ,  Αθήνα… Περισσότερα

Θέμα:  Το νόμισμα  στα Δωδεκάνησα και τη μικρασιατική  περαία τους

Πρακτικά: ὀ… Περισσότερα

Θέμα:  Το νόμισμα στον θεσσαλικό χώρο

Χώρος Αμφιθέατρο  Σαράτση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , παραλιακό… Περισσότερα

Θέμα : Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο

Χώρος : Αρχαία Αγορά

Πρακτικά:  βολός… Περισσότερα

Θέμα : Νόμισμα και Θρησκεία. Αρχαίος κόσμος. Βυζαντινός κόσμος

Χώρος : Αμφιθέατρο  Εθνικού Αρχαιολογικού… Περισσότερα

Αρχείο