Η Αρχαιολόγος κυρία Αναστασία Βασιλείου ξεναγεί τους Φίλους στο εντυπωσιακό Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας στις 11 Νοεμβρίου 2017. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελεστές της δημιουργίας αυτού του κοσμήματος για την Αργολίδα! Ωραία και σπάνια ευρήματα, έξυπνα τοποθετημένα ώστε να είναι εύκολη η πρόσληψη πληροφοριών για την ιστορία της Αργολίδας στους βυζαντινούς χρόνους και από τους μη ειδικούς! Και σε άλλα με υγεία!