Από την ωραία εκδρομή των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου στη Βυζαντινή Μονή Λέχοβας Κορινθίας και την Αρχαία Τιτάνη.

Α. Λεχοβα

Αρχείο