Από την επίσκεψη των Φίλων στο μαγικό Μουσείου Παιχνιδιών, που αποτελεί παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη.

Αρχείο