Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018
Σύμφωνα με το άρθρο 15.β του Καταστατικού του Σωματείου «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 13ηςης Δεκεμβρίου 2017, καλούνται τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 22 Μαρτίου ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12.
Η πρώτη κατά το Νόμο Γενική Συνέλευση, στην οποία προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει θεωρητικώς την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2018.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος-Γραμματέας).
2. ΄Εκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2017.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
5. ΄Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου παρακαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση γιατί η παρουσία τους είναι απαραίτητη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

Ηως Τσούρτη Ιωάννα Κολτσίδα – Μακρή

Η εκδήλωση θα αρχίσει με διάλεξη του  Διευθυντού του Επιγραφικού και Νομισματικού Μουσείου, κ. Γεωργίου Κακαβά με θέμα: «Et in Arcadia Ego: Ελληνικά και Ρωμαϊκά νομίσματα από τις Συλλογές του Νομισματικού Μουσείου»

* Σας παρακαλούμε να φροντίσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο

Αρχείο