Φωτογραφίες από τη Γ. Συνέλευση στις 22 Μαρτίου 2018 στο Ιλίου Μέλαθρον.

Αρχείο