Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου ευχαρίστως ανακοινώνει την έκδοση των δύο τόμων της περιοδικής σειράς ΟΒΟΛΟΣ με αριθμό 10, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Οι τόμοι αποτελούν τη δημοσίευση των Πρακτικών συνεδρίου της ΣΤ΄ Επιστημονικής Συνάντησης των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου, με θέμα το Νόμισμα στην Πελοπόννησο, που έλαβε χώρα στο Άργος το 2011.
Η έκδοση διατίθεται στη Γαλλική Σχολή Αθηνών.

 

Απόσπασμα της έκδοσης εδώ.