Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου ευχαρίστως ανακοινώνει την έκδοση  «ὀβολός»  13,  Διεθνής Διημερίδα Νομισματικής «Μάντω Οικονομίδου», Αθήνα, 20-21 Απριλίου 2016. Πρακτικά συνεδρίου της Ζ΄ Επιστημονικής Συνάντησης αφιερωμένης στη μνήμη της Μάντως Οικονομίδου.

Το βιβλίο διατίθεται στο Γραφείο των Φίλων, Νομισματικό Μουσείο. Πανεπιστημίου 12, κάθε Τετάρτη 10.00-14.00.

Απόσπασμα της έκδοσης εδώ.