Φωτογραφίες από την ωραία εκδρομή των Φίλων στις Αχαρνές, στο Φρούριο της Φυλής και στη Μονή Κλειστών.

 

Στον μυκηναϊκό τάφο του ηγεμόνα των Αχαρνών

Στη Μονή Κλειστών

Στο φρούριο της Φυλής

Στον τάφο του Σοφοκλή

Αρχείο