Από την ωραία εκδρομή του Συλλόγου στην Χαλκίδα, το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, όπου τα μέλη μας ξεναγήθηκαν από την Αρχαιολόγο της Εφορείας Ευβοίας, κυρία Γαλάτεια Κλαπάκη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, το παλαιό οινοποιείο «Αρέθουσα», στον Αρχαιολογικό χώρο του Λευκαντίου και το Ηρώο.

Αρχείο