Από τη συναρπαστική επίσκεψη των Φίλων στις θαυμάσιες περιοδικές εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου, οργανωμένες με φαντασία, φροντίδα, ενδιαφέρον, πρωτοτυπία, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019!

Και σε άλλα με υγεία!