Οβολός 13, Πρακτικά διημερίδας στη μνήμη Μάντως Οικονομίδου.