Σύμφωνα με το άρθρο 15.β του Καταστατικού του Σωματείου «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 12ηςης Δεκεμβρίου 2018 καλούνται τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Μαρτίου ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12.
Η πρώτη κατά το Νόμο Γενική Συνέλευση, στην οποία προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει θεωρητικώς την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος-Γραμματέας).
2. Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2018.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2018.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Αντικατάσταση του Ταμία του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου παρακαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση γιατί η παρουσία τους είναι απαραίτητη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος – Ηως Τσούρτη                          Η Γενική Γραμματέας –  Ιωάννα Κολτσίδα – Μακρή

Η εκδήλωση θα αρχίσει με τη διάλεξη της κυρίας Κατερίνας Κούλη, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Η Παλυνολογία στην υπηρεσία της οικονομικής ιστορίας: γεωργία και εμπόριο στη γεωργία» .