Από την παρουσίαση του οβολού 13 στο Ιλίου Μέλαθρον, την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019. Παρουσίασε ο κ. Παναγιώτης Τσέλεκας, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Αρχαιολογίας ΑΠΘ.

Αρχείο