Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου ευχαρίστως ανακοινώνουν την έκδοση του οβολού 14 των  Γιόρκας Νικολάου – Ιωάννη Τουράτσογλου, με τίτλο: «Η κυκλοφορία του βυζαντινού νομίσματος στο χώρο του Ελλαδικού κορμού και στα Βαλκάνια. Η Μαρτυρία των «Θησαυρών»: 5ος – 15ος αιώνες». Το βιβλίο διατίθεται στα Γραφεία του Σωματείου κάθε Τετάρτη 11.00-14.00.

Απόσπασμα της έκδοσης εδώ.

Αρχείο