Από την πολύ ενδιαφέρουσα και εμπεριστατωμένη ομιλία της κ. Marie – Christine Marcellesi με θέμα: «Το νόμισμα κατά την ελληνιστική περίοδο Ποικιλία θεμάτων, ποικιλία χρήσεων», την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στο Ιλίου Μέλαθρον.

Αρχείο