Σύμφωνα με το άρθρο 15β του Καταστατικού του Σωματείου «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου»  και μετά την υποχρεωτική αναβολή της εκδήλωσης  του Μαρτίου λόγω της υγειονομικής κρίσης, καλούνται τα μέλη σε Γενική Τακτική Συνέλευση και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ. Σ. της 16ης  Οκτωβρίου 2019 και της 8ης Ιουλίου 2020) για την τριετία 2020-2023, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00-14.00 στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου (Ιλίου Μέλαθρον), Πανεπιστημίου 12 με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Η πρώτη κατά το νόμο Γενική Συνέλευση, στην οποία προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει θεωρητικώς την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος – Γραμματέας).
2. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Απαλλαγή του Δ. Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Όσα μέλη επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν εγκαίρως στην Γραμματεία κάθε Τετάρτη 11.00-14.00 στο Νομισματικό Μουσείο μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου (τηλέφωνα επικοινωνίας 2103632057, 2103612834).
Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου κρίνεται απαραίτητη για να υπάρχει αντικειμενική εκπροσώπηση.

Θα γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις για όσα μέλη δεν μπορούν για ειδικούς λόγους να παρευρεθούν αυτοπροσώπως. Επίσης για όσα μέλη θα βρίσκονται την ημέρα των αρχαιρεσιών εκτός της έδρας του Σωματείου θα ισχύσει επιστολική ψήφος (παρακαλούνται τα μέλη αυτά να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία για σχετικές οδηγίες).
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος
Ηώς Τσούρτη

Η Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Κολτσίδα – Μακρή

Αρχείο