Συμμετοχή Φίλων Νομισματικού Μουσείου σε διαδικτυακή συνάντηση Φίλων Μουσείων με θέμα τα Σωματεία των Φίλων την εποχή της πανδημίας.
Αναρτάται σχετικό πρόγραμμα.

Αρχείο