ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου ανακοινώνει την απόφασή του να μειώσει στα είκοσι (20) ευρώ τη συνδρομή των μελών για το έτος 2021. Η απόφαση ελήφθη λόγω της πανδημίας και επειδή έχουν περιορισθεί οι δραστηριότητες του Σωματείου με την υποχρεωτική λήψη μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των πολιτών.
Παρακαλούνται τα μέλη να καταθέσουν τη συνδρομή τους στον εξής λογαριασμό:

Alpha Bank
Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου
ΙΒΑΝ GR270140 1030 1030 0210 1134 650

Η ετήσια συνδρομή των μελών είναι ο βασικός πόρος του Σωματείου για τη λειτουργία του και την υλοποίηση των στόχων του.

Αρχείο