Από το πολύ επιτυχημένο bazaar επιστημονικών βιβλίων, που διοργάνωσαν οι φίλοι στον κήπο του Νομισματικού Μουσείου τον Οκτώβριο!

Αρχείο