Παγώνα Παπαδοπούλου
Παρουσίαση, Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα
18 Δεκεμβρίου 2019

Οβολός 14
Γιόρκα Νικολάου και Ιωάννης Τουράτσογλου

Η κυκλοφορία του βυζαντινού νομίσματος στο χώρο του Ελλαδικού κορμού και στα Βαλκάνια. Η μαρτυρία των «θησαυρών» : 5ος -15ος αιώνες

 

ΦΝΜ_Οβολός 14_Βιβλιοπαρουσίαση

Αρχείο