Σύμφωνα με το άρθρο 15.β του Καταστατικού του Σωματείου «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 2022, καλούνται τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 30 Μαρτίου, ώρα 18.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/87641303459?pwd=RW5hbzZEYzQ4Y3JHdnFPOVl5WWYxZz09

Η πρώτη κατά το Νόμο Γενική Συνέλευση, στην οποία προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει θεωρητικώς την ίδια ημέρα στις 17.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραμματέας).
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα έτη 2020, 2021.
3. Οικονομικός απολογισμός των ετών 2020, 2021.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
5. Εκθέσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής ετών 2020, 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου παρακαλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς η παρουσία τους είναι απαραίτητη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Τσέλεκας

Η Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Κολτσίδα-Μακρή

Αρχείο