Θέμα : Νόμισμα και Θρησκεία. Αρχαίος κόσμος. Βυζαντινός κόσμος

Χώρος : Αμφιθέατρο  Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Πρακτικά:  βολός 2, Αθήνα 1997

Εδώ θα παρουσιασθούν σκαναρισμένα, το εξώφυλλο, οι επιτροπές , ο πρόλογος και ο πίνακας περιεχομένων του τόμου.