Θέμα : Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο

Χώρος : Αρχαία Αγορά

Πρακτικά:  βολός 4 , Θεσσαλονίκη 2000

εξώφυλλο, οι επιτροπές,  πρόλογος , πίνακας περιεχομένων του τόμου.