Θέμα:  Το νόμισμα στον θεσσαλικό χώρο

Χώρος Αμφιθέατρο  Σαράτση, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , παραλιακό συγκρότημα

Πρακτικά: βολός 7 ,  Αθήνα 2004

εξώφυλλο, οι επιτροπές,  πρόλογος, πίνακας περιεχομένων του τόμου.