Σύμφωνα με το άρθρο 15β του Καταστατικού του Σωματείου «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του με αρ. 215/02-02-2023, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023, στις 12.00, στο Νομισματικό Μουσείο (Ιλίου Μέλαθρον), Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12. Η πρώτη κατά το Νόμο Γενική Συνέλευση, στην οποία προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει θεωρητικώς την Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραμματέας).
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022.
3. Οικονομικός απολογισμός για το 2022.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2022.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική ευθύνη.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ομιλία του Διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου, Δρ. Γεωργίου Κακαβά, με θέμα: «Συμμετοχή του Νομισματικού Μουσείου στην Έκθεση Οικουμένης Αντίδωρον στο νέο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος – Παναγιώτης Τσέλεκας

Η Γενική Γραμματέας – Ιωάννα Κολτσίδα-Μακρή

 

Στηρίζουμε τους Φίλους του Νομισματικού Μουσείου με τη συνδρομή ή τη δωρεά μας.

Αρχείο