Ενημερώνουμε τους φίλους μας ότι εκδόθηκε ο νέος τόμος της επιστημονικής σειράς Οβολός με αρ. 15, αφιερωμένος στη μνήμη Βάσως Πέννα.

Αρχείο