Από την εξαιρετική διάλεξη των Σοφίας Ματθαίου (Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών) και Αθηνάς Χατζηδημητρίου (Προϊσταμένη του Ιστορικού Αρχείου Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, Υπουργείο Πολιτισμού) με θέμα: » Οι αρχαιότητες στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης: το θεσμικό πλαίσιο και παραδείγματα από το νησιωτικό χώρο», που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στην αίθουσα Σεμιναρίων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στις 17 Οκτωβρίου 2023.

Αρχείο