Εύα Αποστόλου, Ελληνιστική Ρόδος. Η οικονομική της ιστορία μέσα από τη μελέτη των νομισμάτων της , Αθήνα 2003