Μυτιλήνη 16-19 Σεπτεμβρίου 2006.

 «Τα  νόμισμα στα νησιά του Αιγαίου»

 Πρακτικά Ε΄ Επιστημονικής Συνάντησης , Αθήνα 2010

 

 

 

 

 

 

 

Το αμερικανικό περιοδικό AJN (American Journal of Numismatics, Σειρά Δεύτερη, αρ. 23, 2011) δημοσιεύει την παρακάτω πολύ θετική βιβλιοκρισία για τον οβολό 9, στην οποία ιδιαιτέρως τονίζεται η συμβολή του Σωματείου στην προαγωγή της νομισματικής επιστήμης δια των συνεδρίων που αυτό κατά καιρούς οργανώνει.

Πιέστε εδώ για να την διαβάσετε