Σύμφωνα με το άρθρο 15β του Καταστατικού του Σωματείου «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνεδρίασή του με αρ. 220/05-10-2023, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής την Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024, ώρα 11.00, στο Νομισματικό Μουσείο (Ιλίου Μέλαθρον), Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12. Η πρώτη κατά το Νόμο Γενική Συνέλευση, στην οποία προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει απαρτία, θα γίνει θεωρητικώς την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Γραμματέας).
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2023.
3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2023.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής έτους 2023.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διαχειριστική και οικονομική ευθύνη.
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την ομιλία της Δρ. Φανής Μαλλούχου-Tufano, τέως Καθηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με θέμα «H Ακρόπολη ως ο πρώτος επίσημος κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος του νεοελληνικού κράτους».

Τη διάλεξη μπορούν να παρακολουθήσουν και μη μέλη του Σωματείου, τα οποία θα αποχωρήσουν πριν την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Τσέλεκας

Η Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Κολτσίδα-Μακρή

Αρχείο