Σωματείο «Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου» 1992-2012.

Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του έχει να επιδείξει πλούσια δραστηριότητα με τη διοργάνωση πλήθους διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες, ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, με προτεραιότητα τις νέες ανακαλύψεις και νεοϊδρυθέντα Μουσεία και προπάντων τη διοργάνωση έξι επιστημονικών συναντήσεων και την έκδοση δέκα επιστημονικών τόμων, τη γνωστή σειρά των Φίλων με την επωνυμία «Οβολός».
Για όλα αυτά Θα βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στις επόμενες σελίδες.

Αρχείο