Σας γνωστοποιούμε ότι το Γραφείο των Φίλων στο Ιλίου Μέλαθρον, οδός Πανεπιστημίου 12, λειτουργεί και πάλι κανονικά για την εξυπηρέτησή σας κάθε Τετάρτη από ώρα 12.00-14.00.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχείο