Στο Σωματείο των «Φίλων» του, προσφέρει φιλόξενη έδρα το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, Ιλίου Μέλαθρον,

Πανεπιστημίου 12 , 106 71, Αθήνα.

Τηλ:   2103632057,   2103612834,   2103612872

Email: filoinma@gmail.com

Αρχείο