Εκτυπώστε την παρακάτω αίτηση, συμπληρώστε τα στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία και τις υπογραφές δύο μελών του Σωματείου.

Στη συνέχεια καταθέστε την αίτηση στη Γραμματεία του Σωματείου.

Get Adobe Flash player

(Αρχείο pdf με την «Αίτηση»)