1. Ανοίξτε και εκτυπώστε την αίτηση πατώντας εδώ.
  2. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας καθώς και τα στοιχεία και τις υπογραφές δύο μελών του Σωματείου.
  3. Στη συνέχεια καταθέστε την αίτηση στη Γραμματεία του Σωματείου.

(Αρχείο pdf με την «Αίτηση»)
(Αρχείο WORD με την «Αίτηση»)

 

Αρχείο