Η Γραμματεία του Σωματείου λειτουργεί κάθε Τετάρτη 11.00 έως 14.00. Υπεύθυνη γραμματείας η κυρία Ερνεστίνα Καρυστιναίου.

Η ετήσια συνδρομή έχει διαμορφωθεί στα 20 ευρώ ετησίως, λόγω της οικονομικής κρίσης. Η εγγραφή παραμένει στα 10 ευρώ. Η συνδρομή ισχύει για ένα έτος, αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου και  έως την 31η Δεκεμβρίου. Αντίστοιχα οι κάρτες ελευθέρας εισόδου στα κρατικά μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας ανανεώνονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους και ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Oι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως μέλη συμπληρώνουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται), μετά από πρόταση δύο μελών του Σωματείου, οι οποίοι την συνυπογράφουν, και στη συνέχεια η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία.
Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγγέλλεται στον ενδιαφερόμενο η εγγραφή του.

Με την έγγραφή τους τα μέλη αποκτούν, από τη Γραμματεία του Νομισματικού Μουσείου, Κάρτα ελευθέρας εισόδου στα Μουσεία της χώρας.
Τα δικαιολογητικά είναι δύο φωτογραφίες  μαζί με την σχετική  αίτηση.

Εφόσον μέλη δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο για μια διετία εκπίπτουν της ιδιότητάς τους, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Μπορούν ωστόσο να επανέλθουν με νέα αίτηση για να ανακτήσουν την ιδιότητα του μέλους, εφόσον το επιθυμούν, με την ίδια διαδικασία.

Αρχείο