Η Γραμματεία του Σωματείου λειτουργεί κάθε Τετάρτη στο Ισόγειο του Νομισματικού Μουσείου από ώρα 10.00 έως 14.00.

Oι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως μέλη συμπληρώνουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται), μετά από πρόταση δύο μελών του Σωματείου, οι οποίοι την συνυπογράφουν, και στη συνέχεια η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία.
Οι αιτήσεις εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγγέλλεται στον ενδιαφερόμενο η εγγραφή του.

Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή 30 ευρώ, και 10 ευρώ εφάπαξ για την εγγραφή τους.

Με την έγγραφή τους τα μέλη αποκτούν, από τη Γραμματεία του Νομισματικού Μουσείου, Κάρτα ελευθέρας εισόδου στα Μουσεία της χώρας.
Τα δικαιολογητικά είναι δύο φωτογραφίες  μαζί με την σχετική  αίτηση.

Εφόσον μέλη δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο για μια διετία εκπίπτουν της ιδιότητάς τους, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Μπορούν ωστόσο να επανέλθουν με νέα αίτηση για να ανακτήσουν την ιδιότητα του μέλους, εφόσον το επιθυμούν, με την ίδια διαδικασία.